Lektioner om skogens roll i en hållbar utveckling

Välkommen till den digitala skogen!

Spännande lärupplevelser för åk 4-6.
Smidigt arbetsverktyg
Faktagranskat och med tydlig lärarhandledning. Lättöverskådlig koppling till läroplanen.
Lärande för hållbar utveckling.
Skogslektioner gör det enklare att lyckas med LHU. Lektionerna är kopplade till de globala målen.
Lustfyllt lärande
Spännande och intresseväckande lärande för dina elever.
Skogen i Skolans logotyp

Skogslektioner är ett läromedel från Skogen i Skolan

Sedan 1973 har Skogen i Skolan jobbat för att barn och ungdomar ska få ökad kunskap om skogen och dess viktiga roll i vårt samhälle. Det har inneburit att hundratusentals elever fått vistas i och skapa en egen relation till skogen. Med Skogslektioner erbjuder vi nya, digitala möjligheter till kunskap.
Läs mer!