Lektioner om skogens roll i en hållbar utveckling

Välkommen till den digitala skogen!

Spännande lärupplevelser för årskurs 4-6 och årskurs 7-9.

Smidigt arbetsverktyg

Faktagranskat och med tydlig lärarhandledning. Lättöverskådlig koppling till läroplanen.

Lärande för hållbar utveckling

Lyckas med lärande för hållbar utveckling. Lektionerna är kopplade till de globala målen.

Lustfyllt lärande

Spännande och intresseväckande lärande för dina elever.
Lodjur

Du är väl redo för den nya läroplanen?

Lgr22 är här, men du kan vara lugn. Vi har förstås redan uppdaterat alla Skogslektioner, så att du enkelt kan få in mer skog på schemat.
Se uppdaterade lektioner!
Tjej som sitter vid ett tält i en skog.

Unikt material om allemansrätten!

Undervisa om allemansrätten med våra nya lektioner. Materialet passar både för årskurs 4-6 och årskurs 7-9.
Lektioner om allemansrätten

Teman för årskurs 7-9

Alla Teman för årskurs 7-9
 • Ekologiska perspektiv
  En älg i skogen.

  Ekologiska perspektiv

  Om skogens betydelse för klimatet, stabila ekosystem och en rik biologisk mångfald.

  4 lektioner inom temat
 • Ekonomiska perspektiv

  Ekonomiska perspektiv

  Om skogen som förnybar resurs, samt de produkter och tjänster som skogen erbjuder.

  4 lektioner inom temat
 • Sociala perspektiv

  Sociala perspektiv

  Om skogens sociala värden och betydelse för människors hälsa och rekreation.

  4 lektioner inom temat

Teman för årskurs 4-6

Alla Teman för årskurs 4-6
 • Skogen och klimatet

  Skogen och klimatet

  Om skogens viktiga roll i förhållande till klimatet och dess förändringar.

  4 lektioner inom temat
 • Biologisk mångfald

  Biologisk mångfald

  Om den artrikedom som finns i den svenska skogen och vad som görs för att skydda den biologiska mångfalden.

  4 lektioner inom temat
 • Människorna och skogen

  Människorna och skogen

  Om hur människor genom tiderna använt skogen och hur det skiljer sig från hur vi gör idag.

  4 lektioner inom temat
Skogen i Skolans logotyp

Skogslektioner är ett läromedel från Skogen i Skolan

Sedan 1973 har Skogen i Skolan jobbat för att barn och ungdomar ska få ökad kunskap om skogen och dess viktiga roll i vårt samhälle. Det har inneburit att hundratusentals elever fått vistas i och skapa en egen relation till skogen. Med Skogslektioner erbjuder vi nya, digitala möjligheter till kunskap.
Läs mer!