Årskurser

Här hittar du alla teman för årskurs 4-6 och årskurs 7-9. Under varje tema hittar du ett flertal ämnesövergripande lektioner.

Årskurser

Årskurs 4-6

 • Skogen och klimatet

  Skogen och klimatet

  Om skogens viktiga roll i förhållande till klimatet och dess förändringar.

  4 lektioner inom temat
 • Biologisk mångfald

  Biologisk mångfald

  Om den artrikedom som finns i den svenska skogen och vad som görs för att skydda den biologiska mångfalden.

  4 lektioner inom temat
 • Människorna och skogen

  Människorna och skogen

  Om hur människor genom tiderna använt skogen och hur det skiljer sig från hur vi gör idag.

  4 lektioner inom temat
 • Produkter från skogen

  Produkter från skogen

  Om hur produkter och material som vi får från skogen kan hjälpa till i omställningen till ett hållbart samhälle.

  4 lektioner inom temat
 • Skogarna i världen

  Skogarna i världen

  Ett globalt perspektiv på skogens roll i en hållbar utveckling.

  4 lektioner inom temat
 • Upplevelser i skogen

  Upplevelser i skogen

  Om skogens sociala värden och betydelse för människors hälsa och rekreation.

  6 lektioner inom temat

Årskurs 7-9

 • Ekologiska perspektiv
  En älg i skogen.

  Ekologiska perspektiv

  Om skogens betydelse för klimatet, stabila ekosystem och en rik biologisk mångfald.

  4 lektioner inom temat
 • Ekonomiska perspektiv

  Ekonomiska perspektiv

  Om skogen som förnybar resurs, samt de produkter och tjänster som skogen erbjuder.

  4 lektioner inom temat
 • Sociala perspektiv

  Sociala perspektiv

  Om skogens sociala värden och betydelse för människors hälsa och rekreation.

  4 lektioner inom temat