Insekt
Foto: Ekamelev / Unsplash
Lektion 21

Mitt liv som insekt

Det brukar sägas att livet är ett lotteri.
Du kan inte bestämma var du föds eller hur du ser ut.
Tänk om du hade varit en insekt… Då hade det varit bra att veta lite mer om var du skulle bo, hur du skaffade mat eller vilka fiender du behövde akta dig för. I den här lektionen ska du själv få välja en insekt att ta reda på lite mer om.

Börja lektionen
Del 1

Välj din insekt

LÄS

Dags att läsa!

Kika igenom insekterna i listan här nedanför och välj ut en som du tycker verkar extra intressant. Vid varje insekt finns en länk till mer fakta om just den insekten. När du valt din insekt ska du läsa all fakta om den arten.

Aurorafjäril
Foto: Rosenzweig / CC BY-SA

Aurorafjäril

Det här är en fjäril som finns i nästan hela Sverige men den är väldigt sällsynt i Norrland. Förutom i Sverige så finns den också i många delar av världen, exempelvis i Spanien, Irland och Japan. Fjärilens puppor liknar knoppar på en växtstjälk vilket fungerar mycket bra som kamouflage.

Mer fakta

Bålgeting
Foto: PiccoloNamek / CC BY-SA

Bålgeting

Bålgetingen är Nordens största geting. Deras drottningar har en längd på hela 2,5-3,5 cm. Den här getingsorten har ett lugnt temperament men när den väl blir oroad så knäpper den ljudligt med sina käkar. Bålgetingen är mer aktiv på natten än andra getingar och syns ofta vid olika utebelysningar.

Mer fakta

Läderbagge
Foto: Stanislav Snäll / CC BY

Läderbagge

Läderbaggens hanar avger en doft som påminner om gammalt läder eller torkade plommon.  Larverna kläcks i ihåligheter i lövträd. I Sverige handlar det oftast om ek. Läderbaggen påverkar andra arters livsmiljö genom att de utvidgar håligheterna i trädet.

Mer fakta

Hallonblomfluga
Foto: Martin Andersson / CC BY-SA

Hallonblomfluga

Hallonblomflugan brukar ofta hålla till i örtrik lövskog. Men den är inte så kräsen som många av dess släktingar, och kan hittas även i ängs-och hagmarker, eller i skogsbryn och trädgårdar. I sin jakt på sällskap flyger hanarna varv efter varv på en förutbestämd bana och kikar på blommorna om det sitter någon hona där. 

Mer fakta

Grön Flodtrollslända
Foto: Varel from Czech Wikipedia / CC BY-SA

Grön flodtrollslända

Denna art vill alltid vara nära rinnande vatten. Under minst två års tid utvecklas larven nere på botten, också på djupare vatten. Det är oftast hanarna man ser när de patrullerar längs flodstränderna. Det verkar som att den gröna flodtrollsländan helst väljer klara och rena vattendrag som flyter genom skogsmarker.

Mer fakta

Dödskallefluga
Foto: S. Rae from Scotland, UK / CC BY

Dödskallefluga

Ryggskölden på denna fluga är mörk med ett antal mer eller mindre tydliga grå tvär-och längdstrimmor, dessa bildar tillsammans ett mönster som påminner om en dödskalle. Dödskalleflugan kan man se i gläntor och bryn där den kan flyga snabbt på ett par meters höjd.

Mer fakta

Ekoxe
Foto: Muséum de Toulouse / CC BY-SA

Ekoxe

Ekoxen är Europas största skalbagge. De välutvecklade hanarna förväxlar man inte med någon annan art då de har flera centimeter långa, förgrenade käkar. Om man räknar med käkarna kan hanarna bli upp till åtta cm långa. Honorna som har mindre käkar är ofta runt fyra cm långa. Arten brukar flyga i skymningen och lockas till lövträd av utflytande sav.

Mer fakta

Flicktrollslända
Foto: Andreas Thomas Hein / CC BY-SA

Dvärgflickslända

Dvärgflicksländan är inte så vanlig. Den är dessutom mycket liten och därför inte så lätt att se. Det bästa sättet att hitta den verkar vara genom slaghåvning. Dvärgflicksländan lever gärna vid nästintill igenvuxna gölar där vegetationen betår av smalbladiga gräs och halvgräs.  Inför parningen flyger djuren i en slags hoppande dans om varandra. 

Mer fakta

Silversandbi
Foto: AfroBrazilian / CC BY-SA

Silversandbi

Detta är ett medelstort bi med en kroppslängd på sju till nio millimeter. De trivs bäst i öppna sandtallskogar eller hedmarker med större områden med sand. Sandbiet gräver ut sitt bo i finsand. Det är viktigt med rätt typ av sand eftersom ingången till boet måste forceras varje gång honan lämnar av sin pollenlast.

Mer fakta

Skägglavmätare
Foto: M. Virtala / Copyrighted free use

Skägglavmätare

Skägglavmätaren trivs i lavrika urskogsliknande barrskogar och det är bara i den miljön man regelbundet kan få syn på den. Under de senaste 20 åren har skägglavmätaren endast synts i större mängd i Uppland, Dalarna, Ångermanland och Åsele lappmark.

Mer fakta

Skogsrödmyra
Foto: James Lindsey at Ecology of Commanster / CC BY-SA

Skogsrödmyra

Det här är en myra som verkar gilla höga höjder. Den har hittats i hela Europa men i söder så har det endast varit på högre höjd. I Norden förekommer arten ända upp till kalfjället. Skogsrödmyran bor ofta i stubbar eller annan murken ved på marken men den kan också bo nere i gångar i jorden.

Mer fakta

Svart Guldbagge
Foto: Siga / CC BY-SA

Svart guldbagge

Den svarta guldbaggen är 1,6-2,2 cm lång och har en klumpig kropp och långa ben med kraftiga klor. Översidan är svart med vita/ljusgula fläckar. Utbredningen av arten sträcker sig från Väst- och Sydeuropa österut till Turkiet. Svart guldbagge förekommer ofta i samma träd som läderbaggen och andra rödlistade insekter.

Mer fakta

Ögonvägstekel
Foto: Schnebele boris karl holger / CC BY-SA

Ögonvägstekel

Denna insekt kan hittas i många olika miljöer. Både öppna och glest skogsbevuxna områden, exempelvis hedar, alvarmarker, stränder, ängar, inlandsdyner, skogskanter och bebyggda områden. De äter gärna spindlar, t.ex. vargspindlar eller vårnätspindlar

Mer fakta

Gulringad vedharkrank
Foto: J.claude / CC BY-SA

Gulringad vedharkrank

Den gulvingade vedharkranken har svart grundfärg och sju klargula tvärränder på bakkroppen. Arten behöver tillgång till lämpliga gamla träd att bo i. Troligtvis spelar det ingen större roll vilken slags träd, det som är viktigt för den Gulringade vedharkranken är istället hur nedbrutet trädet är.

Mer fakta

Getinglik tigerfluga
Foto: Martin Andersson / CC BY-SA

Getinglik tigerfluga

Det här är en stor och långsträckt fluga med sex till åtta gula tvärband på bakkroppen, det gör att den faktiskt liknar en geting. Den getinglika tigerflugan förkommer främst i närheten av våtmarker och stränder med multnande lågor och stammar av lövträd. I Sverige är den vanligts i närheten av  björkar.

Mer fakta

Del 2

Lär känna din insekt

UPPGIFT

Dags att göra en tankekarta!

1.Skriv namnet på din art i mitten och skriv dessa rubriker runt om:
kännetecken, förekomst, föda, livscykel, fiender, andra intressanta fakta.

2.Skriv ned saker du minns från texten vid de olika rubrikerna. Det får gärna vara flera fakta vid varje rubrik.

En tankekarta. I mitten en cirkel med rubriken
Grafik: Karin Rapp
SKRIVA

Dags att skriva!

Du har nu fått möta en av alla de arter som finns i den svenska skogen. Dags att använda din tankekarta för att skapa en egen beskrivande text om din art!

Rubrik: Skriv en faktatext
Dags att skriva en egen beskrivande text om din insekt med hjälp av din tankekarta. Använd alla rubriker så kommer din text att bli riktigt bra!

 • Namn och undergrupp
 • Kännetecken
 • Förekomst
 • Förökning/Livscykel
 • Intressanta fakta
Del 3

Teckna din insekt

RITA

Dags att rita!

Dags att börja rita!

Hur ser din insekt ut egentligen? Titta ordentligt på bilden och tänk på anatomin. Använd gärna en sökmotor för att hitta fler bilder med vyer som visar delar som är svåra att se på ursprungsbilden.

 • Hur många delar har kroppen?
 • Hur många är benen, var sitter de?
 • Är antennerna långa, korta, böjda eller raka?
 • Vilken form har huvudet?
 • Hur ser ögonen och munnen ut?
 • Vilka färger och nyanser ser du?

2. Skissa din insekt! Att skissa är att rita löst med en blyertspenna, så att det lätt går att ändra. Använd inga färger ännu. Gå till steg 3 när du skissat klart.

3. Visa din skiss och bilden på insekten för 1–2 klasskamrater. De hjälper dig genom att titta efter vad som kan bli ännu mer likt den riktiga insekten.

4. Gör ändringar i din skiss. Börja sedan rita med färger och tydligare linjer.