TEMA

Människorna och skogen

Människors behov och val har alltid format skogen, och det har lagt grunden för hur både skogen och användandet av den ser ut idag. Här presenteras även några av de yrkesverksamma inom skogssektorn och hur dessa personer jobbar med hållbarhet.

Lektioner