Sågverksarbetare vid Gustavsbergs sågverk 1908. Ett arbetslag står uppställda mellan höga brädstaplar.
Foto: Norrlandsbild / Sundsvalls museum, CC BY-NCt
Lektion 33

Skogen och sågverken

Årskurs 4-6 ca 60-90 min Ämnen: GE, HI, SH, SO

Syfte

  • Att få inblick i skogens betydelse för industrialiseringen i Sverige.
  • Att resonera kring hur livet i Sverige år 1850 skiljer sig från det egna livet idag.

Förberedelser

Förbered eventuellt att i helklass visa filmen om Emil som kör skogsmaskin.

Filmen om Emil

Om du som lärare vill ta reda på mer om svenskt skogsbruk inför lektionen så kan du titta på filmen som SLU har gjort.

Filmen om hållbart skogsbruk

Genomförande

Del 1: en läsuppgift om flottning. Delen avslutas med ett quiz med frågor kring texten som eleverna just läst.

Del 2: kopplar lektionen till nutid och eleverna får se en film om skogsmaskinsföraren Emil. En valmöjlighet är att titta på filmen om Emil tillsammans i helklass.

Del 3: diskussionsfrågor som med fördel hanteras i helklass, eller grupper. Ifall du vill skriva ut frågorna finns de som PDF nedan.

Att flotta: att frakta trä med hjälp av vatten.

Industrialisering: omvandling från jordbrukssamhälle till industrisamhälle.

Levnadsstandard: nivån på invånarnas levnadsförhållande.

Timmerfronten: gränsen för var den riktigt gamla skogen fanns.

Koppling till Lgr22

Historia

  • Folkökning, ändrade maktförhållanden och emigration, cirka 1800–1900:
  • Nya maktförhållanden i Sverige och mellan länder i Norden.
  • Jordbrukets omvandling och den stora folkökningen samt översiktligt om den tidiga industrialiseringen i Sverige. Olika konsekvenser av detta för barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor

Geografi

  • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och mineraler. Var på jorden olika naturresurser finns och hur människors användning av resurserna påverkar landskapet och människans livsmiljöer.
  • Hur val och prioriteringar på individ- och samhällsnivå kan påverka miljön och främja hållbar utveckling.

Samhällskunskap

  • Exempel på skilda ekonomiska och sociala villkor för barn, i Sverige och i olika delar av världen.
  • De mänskliga rättigheterna och deras betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Principen om likabehandling, inklusive skydd mot diskriminering.

Globala målen

Förslag på utomhusövning

Blir det nya träd av ollon och nötter?

I den här övningen får eleverna lära sig vad som gäller när man plockar ekollon och nötter, samt hur man planterar dom.

Blir det nya träd av ollon och nötter?

 

Diskussionsfrågor

Lektion 33

Be dina elever surfa in på skogslektioner.se/elev/. De skriver in lektions-id 33 och startar lektionen direkt. Du kan också hålla lektionen i helklass via elevingången.
Gå till elevingången