TEMA

Produkter från skogen

Människor har använt det vi hittat i naturen för att lösa problem och skapa nya saker som förbättrar vår tillvaro. För en hållbar utveckling behöver vi även tänka på kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Då behövs förnyelsebara material, och energisparande produkter. Här presenteras hur skogen kan bidra för att uppnå detta.

Lektioner