Trädkrona i solljus
Foto: Marius Gerome / Unsplash
Lektion 44

Träden räddar världen

Trä är ett av de allra första material som vi människor började använda. Vi skapade livsviktiga verktyg av pinnar och byggde vindskydd. Senare lärde vi oss att tillverka papper och bygga stabilare trähus. Idag används trä till en massa saker som är viktiga för oss. I den här lektionen ska du få lära dig mer om hur trä tas tillvara idag och hur vi kanske använder det för att lösa problem i framtiden.

Börja lektionen
Del 1

Hur används trädet?

LÄS

Dags att läsa!

Vilka delar används till vad?

När ett träd avverkas tas så gott som allt tillvara. Grenar, toppar och bark blir till energi. Energin kan användas för att värma hus. Den smalare delen av stammen blir till massaved som används för att göra papper. Nästan hälften av virket som avverkas i skogen blir brädor och plankor. Det får vi från de tjockaste delarna av trädstammen. Restprodukter som blir över från pappersbruk och sågverk tas också tillvara. Det kan t.ex. bli drivmedel eller spånskivor.

Illustration över vad ett träd kan användas till – värme, papper och virke.
Illustration: Maja Modén
Illustration på forskare med ett provrör.
Illustration: Maja Modén

Bioekonomi

Sverige har bestämt att vi ska bli en bioekonomi. Det betyder att vi behöver ställa om för att använda mer produkter som är gjorda av material som kommer från naturen, och färre produkter tillverkade av konstgjorda material. Vi behöver också bli bättre på att återvinna och återanvända material, och inte slösa eller köpa saker i onödan. I Sverige finns mycket skog. Det ger oss bra möjligheter att utveckla vår bioekonomi.

Trädslag och träslag

Det finns många olika trädslag. Bara i Sverige finns omkring 30 olika arter av träd. På grund av dess egenskaper passar trädens virke bra att använda till olika ändamål. Somliga arters virke är hårt och tungt, annat är böjligt och segt. Eken växer långsamt vilket gör att dess virke blir hårt och tungt. Al växer nära vatten och blir segt och böjligt. Trädslagen ger helt enkelt olika slags trä – olika träslag. Tall och gran är vanligast i Sverige, men det finns också andra träslag som är viktiga för oss.

Glasspinnar
Foto: Lindsay Moe / Unsplash

Bok

Glasspinnar är nästan alltid gjorda av bok, eftersom det är hållfast, utan smak och har långa raka fibrer. Det är bra, för då riskerar vi inte att få små stickor i tungan när vi äter glassen.

Tändstickor
Foto: Devin Avery / Unsplash

Asp

Tändstickor görs oftast av asp. Av en halv kubikmeter aspträ kan det bli en miljon tändstickor! Eftersom asp inte är så tungt passar det också bra till att göra kvastskaft eller andra husgeråd.

Hårdbrödsmörgås med smör och smörkniv
Foto: Privat

En

Av eneträ görs smörknivar och många andra slöjdade föremål. Eneträ är bra på att stå emot röta, det ruttnar alltså inte så lätt – därför kan det också användas till staket och gärdesgårdar.

Del 2

Atomslöjd

LÄS

Dags att läsa!

Har du hört talas om nanoteknik? Ibland kalls det också atomslöjd, och det är en rätt bra beskrivning av vad det är… Nanoteknik går ut på att plocka sönder ett material ner till minsta atom, för att kunna påverka materialets egenskaper också kanske rentav skapa nya material. Just nu är det många forskare som jobbar med nanoteknik och produkter från skogen. De hoppas kunna skapa nya, mer miljövänliga material, som kanske kan hjälpa oss att lösa olika problem på smartare sätt.

Spindelnät
Foto: Bradley Dunn / Unsplash

Läka sår med spindeltrådsprotein

Visste du att spindeltråd anses vara naturens starkaste material? Nu har forskare börjat kunna framställa spindeltråd på konstgjord väg. Varför vill de det? Jo, det finns nämligen ett ämne i spindeltråden som hjälper kroppen att läka sår eller reparera skadade nerver. I framtiden kanske du till och med kan köpa plåster gjort av spindeltråd!

Tröjor
Foto: Md Salman / Unsplash

Tröjor av trä

Människor har länge odlat bomull som sedan används för att göra tyg och kläder av. Ett problem är att det krävs 2 700 liter vatten (14 fulla badkar) för att tillverka en t-shirt av bomull. Det finns också kläder som tillverkas av olja, till exempel polyester. Polyester är en sorts plast och när man tvättar sitt plagg så släpps det ut små, små bitar av plast som är skadliga för miljön. Ett alternativ till bomull, polyester och andra material är lyocell. Det är ett material gjort av trä. Det kräver mindre vatten och är bättre för miljön eftersom det kan brytas ned av naturen.

Kungliga tekniska högskolans logotyp på husfasad
Foto: I99pema CC BY-SA

Cellulosa ersätter glasfiber

Forskare på Kungliga Tekniska Högskolan har lyckats bryta ned trä i pyttesmå delar som kallas för nanocellulosa. Av nanocellulosa kan forskarna skapa material som är starkare än stål och lättare än aluminium. En förhoppning är att detta ska kunna lösa flera problem som vi inte lyckats med tidigare och ersätta mindre miljövänliga material, som exempelvis glasfiber som naturen har svårt att bryta ned.

FILM

Dags att titta på en film!

Del 3

Skapa en uppfinning!

UPPGIFT

Dags att bli kreativ!

Du har fått ta del av många sätt att använda trä. Både traditionella, men också helt nya sätt. I framtiden kommer det säkert finnas fler användningsområden för produkter skapade att trä som råvara. Nu ska du få fundera över ett problem som du skulle vilja lösa – det kan vara något som bara berör dig själv, eller något som påverkar många. Din uppgift är att komma på hur du kan lösa problemet – med hjälp av trä! För inspiration kan du gå tillbaka och läsa texterna i de tidigare lektionsdelarna.

  • Beskriv problemet.
  • Namnge din uppfinning.
  • Beskriv uppfinningen och hur den löser problemet.
  • Beskriv hur du skulle göra för att tillverka din uppfinning.
  • Skissa eller teckna din uppfinning.