Maskrosfrön som färdas i vinden
Foto: Dawid Zawila / Unsplash
Lektion 41

Uppfinningar med inspiration från naturen

Årskurs 4-6 ca 60-120 min Ämnen: BI, FY, NO, TK

Syfte

  • Att skapa intresse för hur naturens kan inspirera människan till hållbara lösningar.
  • Att utveckla kunskap om tekniska lösningar i vardagen, där människan inspirerats av och härmat naturen.

Förberedelser

Lektionen handlar om biomimik, hur människan har inspirerats av naturen för att komma på nya eller förbättra befintliga tekniska lösningar. Alla levande varelser möter i grunden samma utmaning i att hitta mat, söka skydd och föröka sig. Vi människor har byggt ett avancerat samhälle för oss själva, där många av våra behov och önskningar tillfredsställs. Men samtidigt har flera av våra lösningar stor inverkan på miljön.
Genom att identifiera och studera strukturer och funktioner som finns i naturen och tillämpa dessa i tekniska lösningar kan människans egna lösningar bli mer hållbara i framtiden.

Till lektionen behövs ett naturföremål per elev, till exempel en kotte, ett löv, en blomma eller ett snigelskal. Ge eleverna gärna i läxa att ta med sig det till lektionen, eller inled lektionen med att tillsammans gå ut och hämta föremål. Var noga med att följa allemansrätten och inte skada naturen.

Genomförande

Del 1: eleverna läser om tekniska lösningar skapade med inspiration från naturen.

Del 2: en para ihop-övning som handlar om att para ihop artefakter (människo-tillverkade föremål) med de naturföremål (föremål från naturen som ej har bearbetats av människan) de är inspirerade av.

Del 3: en uppgift som går ut på att undersöka och beskriva ett naturföremål.  Be gärna eleverna anteckna utifrån stödfrågor som finns i lektionen. Det underlättar om de ska jämföra sina tankar i par, mindre grupper eller inför klassen. Stötta eleverna i sitt tänkande. Underlättar formen för naturföremålet att flytta sig med vinden? Att stå emot kyla eller angrepp från andra organismer? Att sträcka sig mot solen? Att hjälpa till vid förökning? Slutligen uppmanas eleverna att fundera över hur naturföremålets utformning kan inspirera till nya uppfinningar.

Biomimik: att människan härmar funktioner som finns i naturen.

Högteknologisk: tekniskt avancerad.

Funktion: uppgift, användning, sätt att fungera.

Naturföremål: något som kommer från naturen.

Teknologi: läran om teknik.

Koppling till Lgr22

Teknik

  • Konsekvenser av teknikval: olika tekniska lösningars för- och nackdelar för människa och miljö.
  • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  • Dokumentation av tekniska lösningar: skisser med vyer och måttangivelser, ord samt fysiska och digitala modeller.

Biologi

  • Människans beroende av och påverkan på naturen med koppling till naturbruk, hållbar utveckling och ekosystemtjänster. Naturen som resurs och vårt ansvar när vi nyttjar den.
  • Några upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.

Fysik

  • Observationer och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med ord, bilder och tabeller. –
  • Några upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.

 

Globala målen

Variation

Skriv upp och gå igenom svåra begrepp.

Fördjupning

Låt eleverna jobba som ingenjörer genom att skapa prototyper av sina skissade uppfinningar. De kan sedan arbeta vidare med hur de ska marknadsföra sin produkt, till exempel genom att skapa analoga eller digitala affischer med en bild av modellen och säljande argument.

Utomhus

Låt eleverna gå ut och undersöka naturföremål de själva väljer.

Science Daily, textil inspirerat av tallkotten: https://www.sciencedaily.com/releases/2004/10/041005073957.htm

Avenbok inspiration till solpaneler i rymden: https://biomodteamsendai2018.bitbucket.io/wiki/column.html

Pilgrimsfalk inspireation till höghastighetsplan: https://phys.org/news/2017-03-peregrine-falcons-future-aircraft-technologies.html

Lektion 41

Be dina elever surfa in på skogslektioner.se/elev/. De skriver in lektions-id 41 och startar lektionen direkt. Du kan också hålla lektionen i helklass via elevingången.
Gå till elevingången