TEMA

Skogarna i världen

Det här temat ger ett globalt perspektiv på skogens roll i en hållbar utveckling. Vilken variation av skogar finns på jorden och vilken betydelse har de - i sin närmiljö och globalt?

Lektioner