Person som håller en kopp choklad i händerna.
Foto: Michael Fenton / Unsplash
Lektion 53

Skogsprodukter från hela världen

Skogen ger oss mat, möbler, mediciner och mycket mer… Olika typer av skog ger olika produkter, vissa är långväga medan andra är från runt knuten. Häng med och se hur människor runt om i världen använder några av skogens många olika produkter.

Börja lektionen
Del 1

Från världens skogar

LÄS

Dags att läsa!

Kanske har du redan hunnit använda några skogsprodukter idag?
En smörkniv i trä, en papperspåse eller en ledstång i skolans trapp? Skogen används på många olika sätt runt om i världen. Förutom att vi människor får råvaror från skogen är skogarna också hem för tusentals växter och djur, de reglerar jordens klimat och skyddar jorden från erosion.

Hur vi använder skog skiljer sig från olika delar av världen. I Sverige och resten av Europa används det mesta av skogen som huggs ned till skogsindustrin. Samma sak gäller för Nord- och Centralamerika samt Oceanien. Då blir träden tillexempel till värme, energi, brädor, och pappersprodukter. I andra delar av världen används träden ofta som brännved, för att få värme och kunna laga mat. Läs gärna mer om vanliga skogsprodukter i Sverige i lektionen Träden räddar världen. Nu kikar vi närmare på några lite mer oväntade sätt som träd används på i olika delar av världen.

Amazonas regnskogs medicinskåp

I dag kommer flera läkemedel från regnskogens växter, och forskare tror det finns fler, oupptäckta läkemedel. Minst en fjärdedel av dagens moderna mediciner kommer ursprungligen från olika växter, och många av växterna kommer från regnskogen. Ett exempel på ett ämne från växtriket som används i stor skala är kinin. Kinin används vid behandling av malaria och utvinns än i dag ur barken från kinaträdet och dess egenskaper har länge använts av amerikanska ursprungsbefolkningen.
Faktum är att många av de syntetiska läkemedel vi använder i våra medicinskåp har sitt ursprung i växtriket. Det är inte omöjligt att vi kan upptäcka botemedel mot svåra sjukdomar som Alzheimers och hiv med hjälp av växter från regnskogen.

Fiol
Foto: Beth Rufener / Unsplash

Vackra toner från italienska bergstoppar

Gillar du att spela musik? Många instrument innehåller trä och vilken typ av trä spelar stor roll för hur väl det klingar. Antonio Stradivari var en italiensk violinbyggare som levde under 1600-talet. Hans instrument räknas till de finaste stråkinstrument som någonsin skapats. Hemligheten bakom varför ingen lyckats skapa violiner med samma vackra klang tros ligga i träet. Antonio Stradivari använde granar som växte under perioden den lilla istiden. Det kan alltså vara kombinationen av mindre solljus och kyligare klimat som ligger bakom de unika tonerna. I de italienska alperna kan du besöka skogen där Antonio Strandivari hämtade trä till fiolerna. Skogen kallas Foresta dei Violini, vilket betyder fiolskogen.

Insekt som tittar in i bild
Foto: David Clode / Unsplash

Smått och gott

I världens skogar bor många av de djur människan jagar för köttets skull. Något som inte är så vanligt i Sverige men i många andra delar av världen, är att äta insekter. Mexiko, Thailand, Kina och Sydafrika är några länder där det finns en tradition att äta insekter. Ätbara insekter är fulla av protein och ses av många som riktiga delikatesser. I Thailand mumsar man till exempel gärna på friterade gräshoppor. Många menar att insekter kommer bli allt vanligare på menyn, för att vi ska kunna mätta hela jordens växande befolkning.

Fikonträd
Foto: Elena Mozhvilo / Unsplash

Skuggträd – välbehövlig svalka för djur och människor

Bortsett från de produkter som människan får från skogen har skogen även många andra viktiga funktioner. Tusentals djur och växter är beroende av skogen.  Den ger också människor svalka, binder jorden så den inte sköljs iväg vid störtregn och renar luften och reglerar klimatet. I många länder med långvarig torka är till exempel fikonträd viktiga skuggträd, där både människor och djur samlas när solen värmer som mest.

Rosa sportbil som nästan helt är byggd av återanvändbar nanocellulosa från trä och andra växtfibrer.

Hi Tech sportbil från Japan

I Japan har en sportbil tagits fram där nästan hela bilen är gjord av återanvändbar nanocellulosa från trä och andra växtfibrer. Tack vare att träfibrer är starkare och lättare än stål, väger den nya bilen bara hälften så mycket som en vanlig bil. Vem vet, kanske kommer det rulla runt bilar av träfiber på världens alla gator i framtiden?

Arkitektur i trä
Foto: Toby Wong / Unsplash

Brandsäkra trähus

Visste du att det byggs allt fler höghus i trä? Den största anledningen att välja trä istället för betong är för klimatets skull, eftersom trä är ett hållbart byggmaterial som lagrar koldioxid. Förut var man rädd att bygga hus i trä för att det skulle börja brinna. Det med rätta! Den största kända stadsbranden i Sveriges historia skedde 25 juni 1888. Då lades hela Sundsvall i ruiner efter en brand som drabbade stadens många trähus. I dag finns det flera metoder för att göra trähus brandsäkra. Det går att bygga in träet, brandimpregnera eller använda sprinklers. Det gör att trähus i dag är väldigt brandsäkra.

Del 2

Testa dina kunskaper

QUIZ

Dags att testa vad du lärt dig!

Quiz

Fråga {{currentQuestion}} av {{questionCount}}

Flera viktiga mediciner har sitt ursprung i en viss skogstyp. Vilken?

Barrskog
Regnskog
Lövskog
Mangroveskog

Rätt svar

Fel svar

Fråga {{currentQuestion}} av {{questionCount}}

Var hittade violinbyggaren Antonio Strandivari de speciella träd som han använde för att bygga fioler av?

I de italienska alperna.
I Lappland.
I de värmländska skogarna.
I Amazonas regnskog.

Rätt svar

Skogen där virket kommer ifrån kallas Foresta dei Violini, vilket betyder fiolskogen.

Fel svar

Skogen där virket kommer ifrån kallas Foresta dei Violini, vilket betyder fiolskogen.

Fråga {{currentQuestion}} av {{questionCount}}

Vilken typ av mat från skogen kan du bli serverad i Mexiko, Thailand, Kina och Sydafrika, men är inte lika vanlig i Sverige?

Bär
Blommor
Insekter
Vilt

Rätt svar

Fel svar

Fråga {{currentQuestion}} av {{questionCount}}

Vilket påstående stämmer?

Träd gör att jorden sköljs iväg vid störtregn.
Träd förorenar luften.
Träd ger människor och djur svalka.
Träd är dåliga för klimatet.

Rätt svar

Fel svar

Fråga {{currentQuestion}} av {{questionCount}}

Vad innehåller insekter som gör att de är näringsrika att äta?

Kalcium
Järn
Protein
Laktos

Rätt svar

Fel svar

Fråga {{currentQuestion}} av {{questionCount}}

Vilken av följande påståenden är INTE sant?

Betong är bättre för klimatet än trä.
Trähus kan inte vara brandsäkra.
Trä kan behandlas för att stå emot brand bättre.
Det går inte att bygga höghus i trä.

Rätt svar

Fel svar

Ojdå, inte helt rätt

Du fick {{correct}} av {{questionCount}} rätt!

Grattis!

Du fick {{correct}} av {{questionCount}} rätt!

Del 3

Hur ska skogen räcka till allt?

VÄRDERINGSÖVNING

Vad tycker du?

Skogen är viktig i hela världen. Något så enkelt som skugga kan påverka om en plats går att leva på eller inte. Skogen ger också oändligt många olika produkter. Som du läst går det att skapa nästan vad som helst av skogens träd eller annat vi kan hitta i skogen. Med hjälp av teknik kommer vi troligen se ännu fler användningsområden i framtiden. Redan i dag går det att ersätta i princip alla produkter som i dag tillverkas av olja med träfiber. Men…hur ska skogen räcka till allt?

Håller du med om något eller kanske flera av dessa påståenden? Diskutera med dina klasskompisar.

Hur ska skogen räcka till allt?