Målning av Yggdrasil
Foto: Oluf Olufsen Bagge / Public domain
Lektion 54

Träd i mytologi och religion

Tänk dig att världen består av ett enda stort träd.
Det menade vikingarna att den gör. I alla religioner finns det träd med stor symbolisk betydelse. Det ska du få lära dig mer om i den här lektionen.

Börja lektionen
Del 1

Träd i mytologi och religion

LÄS

Dags att läsa!

Runt om i världen har träd haft en stor symbolisk betydelse. Det kanske inte är så konstigt – genom tiderna har träden gett människan skydd, byggmaterial, ved och varit viktiga för skogens djur. Det finns många exempel på träd som betytt mycket i olika religioner. Här är några av dem.

Yggdrasil
Bild ur Prose Edda av Oluf Olufsen Bagge (1847) / Public Domain

Yggradsil – världsträdet

Vikingarna menade att hela universum består av en väldig ask. Asken kallades Yggdrasil och ansågs vara det största och bästa av alla träd. Det stora trädet växer mellan nio världar, bland annat Midgård (människornas värld) och Asgård (gudarnas värld). I asken bor alla levande varelser. Trädet får sin näring från tre brunnar: underjorden, människornas värld och jättarnas värld. Yggdrasil symboliserar livet som helhet och kallas därför livets eller världens träd.

Målning av Eva och Adam i paradiset. De står nakna under ett äppelträd.
Bild: Lucas Cranach the Elder / Public domain

Kunskapens träd i flera religioner

Enligt judendomen och kristendomen skapade Gud Adam av stoftet från jorden och Eva från ett av Adams revben. De bodde i paradiset tills en dag då Eva blev lurad av ormen att ta frukten från kunskapens träd. Både Eva och Adam åt av frukten och som straff blev de utvisade från paradiset. Inom islam menar man att både Adam och Eva tog frukt från kunskapens träd, men att Gud förlät dem.

Vindruvor på ranka
Foto: CecileOSaveurs / Pixabay

Att liknas vid en vinranka

Jesus gjorde en speciell liknelse när han undervisade. Han sa ”jag är den sanna vinstocken, och min fader är vinodlaren”. Vinrankan är egentligen inget träd, den har ingen riktig stam, och därför kan den inte stå upp själv. Vinrankan klarar av att leva på de mest branta och karga platserna. Men så värst imponerande är kanske inte vinrankan vid första anblick, speciellt inte om man jämför med ståtliga ekar. Ändå är det just vinrankan som Jesus liknar sig själv vid. Liknelsen kan tolkas som att ensam och ståtlig (som en ek) inte alltid är bäst. Alla behöver stöttning från varandra, till och med Jesus.

Målning av Zaqqumträdet, det växer ur eldslågor och i kronan hänger frukter som ser ut som djävulshuvuden.
Bild: Shahhh / CC BY-SA

Dadelpalmens frukter

I Koranen nämns dadelpalmträdet särskilt ofta. Trädets frukt – dadlar – har en speciell status. Under muslimernas fastemånad Ramadan är det tradition att äta dadlar och yoghurt som första måltid när natten kommer. Ett mindre trevligt träd i Koranen är Zaqqum som växer från helvetets avgrund med frukter formade som djävulshuvuden. Helvetets invånare tvingas äta frukterna och sedan börjar fruktsaften att koka i deras magar.

Foto på Bodhiträdet
Foto: G3krishna / CC BY-SA

Visdom under Bodhiträd

Inom buddhismen kretsar mycket kring olika händelser i buddhismens grundare Buddhas liv. Framförallt kring Buddhas födelse, uppvaknande och död. Under Buddhas uppvaknande, när han blev buddhist, kom ett speciellt träd att spela en stor roll. När Buddha blev upplyst satt han i hela sju veckor under ett bodhiträd i nordöstra Indien. Bodhiträdet är ett slags fikonträd med hjärtformade löv. Inom buddhismen är bodhiträd heliga.

Tulasiträd
Foto: Bishnu Sarangi / Pixabay

Hinduismen

Det sägs att varje hindu måste ha ett tulasiträd i sitt hem. Växten anses vara en avbild av guden Vishnus maka Vrinda. Trädets löv är obligatoriska offergåvor vid rituell dyrkan av Vishnu eller någon av hans avatarer Krishna och Vithoba. Ett annat namn för tulasi är helig basilika.

Granatäpplen på gren
Foto: Richard Mcall / Pixabay

Granatäpplets 613 frön

Judendomen är med sina 4000 år en nästan dubbelt så gammal religion som kristendomen. Granatäppelträdets frukter har enligt judisk tradition 613 frön, vilket symboliserar de påbud (mitsvot) man ska följa. Under det judiska nyåret ”Rosh hashana” är det tradition att äta granatäpple. I judisk kultur symboliserar granatäpple återfödelse och fertilitet.

Uppsala domkyrka
Foto: Piqsels

Utplåna tro med yxa?

Innan Sverige kristnades gick människor till heliga lundar, för att offra och tillbe gudar. Det sägs att yxan var prästernas viktigaste redskap när kristendomen kom till Norden och Sverige, eftersom de heliga lundarna och träden höggs ner. Att hugga ner heliga lundar mötte stort motstånd, och efterhand bestämde man sig för att det var mer taktiskt att förstöra hedniska tempel. Träden skonades och missionärerna byggde kyrkor i eller intill den gamla religionens heliga platser, som ett bevis på maktskiftet. Under många hundra år efter att Sverige blivit kristet betraktades lundarna fortfarande som heliga.

prästkrage

Religion, mytologi och livsåskådning

Livsåskådning betyder olika sätt att se på livet. Det kan handla om hur man ser på stora livsfrågor, som meningen med livet, vad som händer efter döden och hur vi ska förhålla oss till varandra. Gemensamt för alla religioner är att de försöker erbjuda svar på den här typen av stora livsfrågor. Men det går också att ha en utpräglad livsåskådning utan att känna tillhörighet med någon särskild religion.

Del 2

Testa dina kunskaper

ÖVNING

Dags för en para ihop-övning!

Vad har du lärt dig om träd i religion?

Para ihop meningarna med rätt religion.

Para ihop-övningen går inte att genomföra från en mobil. Prova gärna från en dator eller padda istället

”Människornas värld är placerad i mitten av en enorm ask.”
”Granatäpplets kärnor symboliserar de påbud man bör leva efter.”
”Jag är den sanna vinstocken och min fader är vinodlaren.”
”Dess grundare nådde nirvana under ett Bodhiträd.”
”Inom den här religionen används blad av växten Tulasi som som offergåva till en av dess gudar.”
Hinduism
Buddismen
Judendom
Kristendom
Fornnordisk mytologi

Försök igen!

Gör om quizet

Grattis!

Del 3

Berättelsen om baobabträdet

LÄS

Dags att läsa!

Baboaträd
Foto: Ferdinand Reus / CC BY-SA

Få träd har spelat så stor roll för så många som baobabträdet. Baobabträdet är ett storvuxet träd med en mycket karaktäristik form, som växer på den afrikanska savannen. Med en omkrets på uppemot 30 meter är trädet väldigt tjockt – däremot är det inte så högt. Men det är trädkronan som är mest ovanlig, det liknar ett rotsystem och det ser ut som om trädet blivit stoppat upp och ned i marken.

Flera nyttigheter

Trädet ger frukter, apbröd, som är ätliga. Eftersom trädet är så stort har människor använt det till allt ifrån hus, fängelse till busstopp. Ofta samlas regnvatten uppe i trädets håligheter och fungerar som vattenreservoarer för människor i närheten. I trädet trivs afrikanska honungsbin som gör honung. Även trädets blad är ätliga, samt delar av rötterna. Trädet tål långvarig torka.

Foto: Muhammad Mahdi Karim / GFDL 1.2

Myten om baobabträdet

Det finns flera legender om hur baobabträdet fick sitt utseende. En legend, eller myt, berättar att gud planterade baobabträdet intill en sjö. Runt baobabträdet växte flera andra sorters träd. En del var långa och smala, andra hade färggranna frukter och andra hade stora, ståtliga löv. En dag fick baobabträdet syn på sin egen spegelbild i sjön. Trädet blev chockat! I spegelbilden såg baobabträdet nämligen hur skrynklig dess bark var. Som elefanthud, tänkte trädet. Och vilka färglösa blommor – för att inte tala om de små, små löven.

”Varför gjorde du mig så ful? Varför har jag inte slät bark, färggranna blommor och stora löv?” klagade baobabträdet inför Gud.

Gud försökte lugna baobabträdet, men trädet fortsatte att klaga:

”Varför kunde jag inte fått en lika rak och elegant stam som palmträdet?”

Till slut blev Gud förolämpad över det klagande trädet. Han ryckte upp baobabträdet med rötterna och körde ner trädtoppen i marken. Sedan dess måste det stackars trädet växa upp och ned.

DISKUSSIONSFRÅGOR
  • Vad vill myten om baobabträdet säga?
  • Känner du till något annat exempel där träd används som symbol eller liknelse för något? Vad vill den liknelsen säga?
  • Varför valde Jesus att likna sig vid en vinranka?
  • Varför används liknelser tror du?
  • Om du vore ett träd – vilket träd skulle du vara? Varför?
  • Jämför de olika religionernas förhållande till träd och natur. Vilka likheter och skillnader finns?