Person står och tittar ut över vidsträckt skogslandskap.
Foto: Leo Foreaux / Unsplash
Lektion 51

Vad är en skog?

Hur många träd behövs för att de ska räknas som en skog?
I den här lektionen får du lära dig mer hur skog och träd definieras.

Börja lektionen
Del 1

Rötter, stam och krona

LÄS

Dags att läsa!

Extrema träd

Träd kan bli enormt höga. Världens högsta träd, som vi känner till, är en amerikansk sekvoja som kallas Hyperion och är 115 meter. Hyperion växer i Kalifornien i USA, men den exakta platsen är hemlig. Det är för att skydda den känsliga naturen kring Hyperion. I Sverige växer inte riktigt lika höga träd. 2018 upptäckes en gran i närheten av Mölnbacka, Värmland som mättes till 49,4 meter. Mölnbackagranen är det högsta trädet som vi känner till i Sverige. Trots att Hyperion är mer än dubbelt så hög är Mölnbackagranen ändå riktigt hög! I vanliga fall är äldre träd runt 20-30 meter.

Trädstam som sträcker sig mot himlen.
Foto: C Dustin / Unsplash

Träd och ”oträd”

”Ät upp maten, du kan inte leva på luft och vatten” har du kanske hört vuxna säga. Och det stämmer ju för människor, men för träd är det precis tvärt om. För träd räcker det med luft, vatten och ljus för att de ska kunna växa högt upp i skyn. Och så lite näring som finns i jorden så klart. Träd har tre viktiga delar: en vedartad stam, rötter och löv eller barr. Rötternas uppgift är att suga upp vatten och mineraler från marken. Inuti stammen är det ständig rörelse. Det mineralrika vattnet som rötterna sugit upp färdas uppåt genom stammen. Samtidigt färdas ämnen som bildas i barr eller löv nedåt genom stammen.

Men vad är egentligen ett träd kanske du undrar. Är en jättekaktus ett träd? Den kan bli uppemot tio meter hög och vissa kaktusar kan till och med ha blad! Och hur är det med bambu? Nej, faktum är att vare sig kaktusar eller bambu är träd och det beror på att de saknar en vedartad stam. Kaktusen har en mjuk, saftig stam och bambuns stam är ihålig. Bambu är en sorts gräs. Träd har alltid vedartade stammar – sedan kan många växter se ut som träd, men det är en annan sak.

Jättekaktus
Foto: Sheri Hooley / Unsplash

Den internationella definitionen av skog

För att ett område ska kallas för en skog måste området vara minst 0,5 hektar. Det är 5 000 kvadratmeter (50 x 100 meter). Området kan förstås även vara större. Träden inom ytan måste även vara minst fem meter höga. Men träden kan vara högre. Slutligen ska trädkronorna täcka minst 10 % av ytan för att området ska räknas som skog.

Nötskrika
Foto: Cristi Nede / Pixabay

Reslystna träd

Träd är djupt rotade i jorden, men de har de finurliga sätt att sprida sig över stora områden. Träd har hjälp av sina frön för att kunna sprida sig, men de kan även spridas med rötterna. Det tar dock betydligt längre tid. Frön ser olika ut.  En del frön är lätta och har vingar och kan sväva med vinden. Ett exempel på det är björkens frö. Andra träds frön sprids med hjälp av djur. Fågeln nötskrika älskar ekens nötter, ekollon. Nötskrikan flyger iväg med nötterna och gräver ner dem i små förråd. Även om nötskrikan hittar de flesta av sina nötter så glöms några bort – dessa ekollon har blivit perfekt planterade. En del träd har frön som flyter på vattnet. Det är ofta träd som trivs nära vatten, som pilträd.

Del 2

Hitta skogen

Skog
Foto: Will Fuller / Unsplash
UPPGIFT

Dags att titta på kartan!

Kommer du ihåg definitionen av skog? Nu är det dags att ta reda på var skolans närmaste skog ligger! Gå in på Google Earth och undersök!

  • Kan du se hur stor del av ytan som trädkronorna täcker?
  • Kan du gissa vilken sorts trädslag som växer i er skog?
  • Syns det på kartan vilken årstid det är?
Del 3

Mäta träd

Hur högt är trädet?

Att veta höjden på träden är viktigt för skogsägare. Genom att veta höjden får skogsägaren bland annat reda på när det är dags att gallra och hur mycket virke som växer i skogen. I dag använder sig personer som jobbar i skogen ofta av speciella laserhöjdmätare. Men det går också att mäta träd som man gjorde förr i tiden – med hjälp av en pinne. Sveriges högsta träd är 49,4 meter och upptäcktes av en slump. Kanske hittar ni ett nytt rekordhögt träd?

GRUPPUPPGIFT

Dags att samarbeta!

Här är två metoder för att undersöka hur högt ett träd är. Välj en metod och samarbeta med dina klasskompisar

I klassrummet med dator: Gå in på Skogsstyrelsens kartverktyg och undersök vilken trädhöjden är i er skog. (Gå till val av karta och undersök vilka kartlager som finns. Välj Skoglig grunddata – skog. Klicka på pilen vid sidan och välj sedan ”Trädhöjd” istället för ”Biomassa”.)

Utomhus med pinne. Använd en rak pinne som är lite längre än en armlängd. Håll pinnen med rak arm och tummen bakåt. Vänd pinnen lodrätt utan att ändra greppet. Sikta mot det träd som ska mätas så att syftningslinjen från ögat går precis ovanför handen och mot trädets rot. Backa eller gå framåt så att syftningslinjen från ögat till pinnens topp pekar mot trädets topp. Försök att inte böja armen och inte luta huvudet bakåt när du syftar mot toppen utan bara röra ögat. Nu är avståndet mellan dig och trädet lika långt som trädet är högt. Mät avståndet till trädet och du har fått reda på trädets höjd. Kika gärna på Skogen i Skolans övning Höjdmätning med en pinne.

Diskutera:

  • Hur högt var trädet?
  • Fördelar och nackdelar med de olika mätmetoderna
  • Hur mycket skiljde sig längden från era höjduppskattningar från Sveriges högsta träd (49,4meter)?
  • Kommer ni på något fler sätt att mäta höjd på?
  • Hur högt hade ni kommit om alla elever ställer sig på varandras axlar? Högre eller lägre än träden ni mätte?