Person sitter och tittar på is som flyter i vattnet
Foto: Martin Balle / Unsplash
Lektion 13

Hur märks klimatförändringarna?

Visst är det härligt med varma sommardagar?
Kanske är det inte riktigt lika härligt med en varm julafton utan snö eller plötsliga stormar som gör att hela skogar blåser omkull…?
Forskare har sett att vår planet just nu håller på att bli varmare.
Även om det i genomsnitt bara handlar om några få grader kan det leda till mycket stora förändringar, både i Sverige och i hela världen.
I den här lektionen ska du få lära dig om hur klimatförändringar märks i naturen och varför det spelar roll.

Börja lektionen
Del 1

Wilma och Stalon

TITTA

Dags att titta på film!

Del 2

Blir det varmare eller kallare?

LÄS

Dags att läsa! Läs texten och fundera på det du läser. Fråga gärna någon annan om hjälp eller hjälp dina klasskamrater.

Temperaturen i Sverige har varierat mycket genom historien. Det har funnits perioder då det varit varmare än nu, och även perioder då det varit betydligt kallare. Om en kall period varar under en längre period kallas den för istid.

Tidigare trodde man att jorden alltid sett ut som den gör i dag. Men genom att studera glaciärer på 1800-talet började forskare förstå att delar av Europa en gång varit nedisat. Genom att se vilka spår glaciärer lämnar när de växer och drar sig undan drog man slutsatsen att det funnits istider i Europa. För samma spår, fast mycket gamla, upptäcktes runt om i norra Europa.

Is som faller från isberg
Foto: Gilles Desjardins / Unsplash

Flera istider

I dag vet vi att det funnit flera istider de senaste tre miljoner åren, och att de kommer med oregelbundna intervall. Exakt hur många gånger Nordeuropa varit nedisat vet man inte, men den senaste nedisningen av Sverige slutade för runt 10 000 år sedan.
Helt säkert vet man inte, men det är möjligt att jorden egentligen långsamt skulle vara på väg mot nästa istid. Det tar dock tusentals år innan det blir en ”riktig” istid, så det hade funnits gott om tid att anpassa sig till ett kallare klimat. Men när människan började använda sig av kol och olja för tvåhundra år sedan blev jorden istället snabbt varmare…

Två renar i snö
Foto: Marcus Löfvenberg / Unsplash

Ett varmare klimat

Istället för att gå mot en istid går vi nu mot en global uppvärmning. Det betyder att medeltemperaturen på hela jorden blir högre. I norra Sverige kommer temperaturen öka snabbare än i södra Sverige. Många djur och människor har redan fått känna på vad ett nyare klimat kommer att innebära. När renarna är på väg från sitt renbete ned till skogsbetet passerar de ofta vattendrag, men på grund av att isarna blivit tunnare har flera renar drunknat. Samerna, som äger renarna, berättar också att betet för renarna blir allt sämre.

I skogen kommer träden förvisso växa snabbare på grund av ett varmare klimat, men med klimatförändringar kommer också extremare väder med fler stormar, intensivare regn, långvarig torka, skogsbränder, mer svamp- och insektsskador, och risken för skador i marken ökar. Klimatförändringarna hotar också många av skogens känsligare arter. Vissa djur lever bara där det är riktigt tuffa vintrar och när vintrarna blir mildare kommer de ha allt mindre yta att leva på.

Isberg
Foto: Mark Olsen / Unsplash

Därför har vi landhöjning i Sverige

Tänk dig att du stoppar fingret i en stor bulldeg, vad händer när du tar upp fingret? Jo, degen kommer långsamt att hävas upp igen – men det tar tid. Samma sak händer där stora landmassor varit nedtrycka av inlandsisen. Den senaste istiden slutade för drygt 10 000 år sedan och var på sina håll 3000 meter tjock. Trots att det var så länge sedan håller marken i Sverige fortfarande att långsamt, långsamt på att svikta tillbaka. Landhöjningen pågår över hela landet, men är som störst längs med Bottenvikenkusten i norra Sverige. Visste du att i Umeå höjs staden över nio millimeter per år? Det är ett av de ställen i Sverige där landhöjningen går som snabbast.

Del 3

Hur påverkas vi?

I del 1 fick du se en film om Wilma och hennes hund Stalon. Nu ska du få fundera på några frågor kopplade till filmen.

DISKUSSIONSFRÅGOR

Diskutera med en klasskompis.

  • Varför är skogen viktig för Wilma?
  • På vilket sätt har Wilma märkt effekterna av att klimatet förändras?
  • Hur tror du att ett förändrat klimat skulle kunna påverka skogens arter?
  • Hur tror du att ett förändrat klimat skulle påverka oss människor?
  • Vad tror du skulle hända ifall bären i Wilmas skog försvann?