Målning av John Bauer, ett troll som talar med en prinsessa
John Bauer / Public domain
Lektion 64

Väsen från skogen

Årskurs 4-6 ca 60-90 min Ämnen: BL, SV

Syfte

  • Att utveckla kunskap om svensk folktro och skapa förståelse för varför människor trott på väsen.

Förberedelser

Eleverna behöver ha möjlighet att skriva.
Material som papper, färg och penslar, tyg, lim, flirtkulor eller liknande behövs om eleverna ska skapa egna väsen.

Genomförande

Del 1: eleverna läser om vanliga väsen ur svensk folktro. Här finns också några diskussionsfrågor som eleverna gärna får arbeta med i par, grupper eller helklass. Frågorna handlar om skildringar av väsen och vilka budskap de förmedlar.

Del 2: eleverna hittar på egna skogsväsen och beskriver dem i textform och gärna även i bild eller annat material. Här finns också en film med en VR-skog som eleverna kan besöka ifall de behöver inspiration till sina påhittade skogsväsen. Om ni använder VR-glasögon så behöver ni gå in på filmen via Youtube-appen på en mobil, men filmerna går också att titta på med dator eller surfplatta. När eleverna skapat färdigt får de gärna redovisa för varandra. Ni kan också föreviga era alster digitalt under #skogsväsen.

VR-SKOG: Bokskog, Söderåsens nationalpark

VR-SKOG: Tyresta natonalpark

Väsen: varelse.

Skildring: berättelse, beskrivning, framställning, bild.

Skir: tunn, fin, genomskinlig.

Nyckfull: oberäknelig, ombytlig.

Sägen: saga, legend, berättelse.

Gäckande: oåtkomlig.

Koppling till Lgr22

Bild

  • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  • Konst- och dokumentärbilder samt arkitektur från olika tider och kulturer.
  • Hur bilder påverkar och förmedlar budskap. Ord och begrepp för att kunna samtala om bilders innehåll, uttryck och funktioner

Svenska

  • Gemensam och enskild läsning. Strategier för att förstå och tolka ord, begrepp och texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, både det direkt uttalade och sådant som är indirekt uttryckt.
  • Resonemang om texter med koppling till sammanhang inom och utanför texten samt till den egna läsupplevelsen.
  • Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  • Skönlitteratur för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Lyrik, dramatik, sagor och myter. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  • Berättande texters budskap, språkliga drag och uppbyggnad. Tillbakablickar, miljö och personbeskrivningar samt dialoger.

Globala målen

Just den här lektionen har ingen direkt koppling till de globala målen.

Utomhus

Skapa väsen

Besök en riktig skog och använd naturen som inspiration för att prata om folktro och för att skapa egna skogsväsen. Låt gärna eleverna skapa sina väsen i naturmaterial som de hämtat från skogen. Glöm inte att ta hänsyn till allemansrätten.

Fördjupning

Folktro i andra länder

Fördjupa er i hur andra länders folktro liknar, eller skiljer sig från den nordiska. Kanske finns det flera kulturer representerade i klassen eller i elevernas närhet med berättelser från annan folktro?

Intervjua en äldre släkting

Folktro spreds framförallt muntligt och det uppstod lätt lokala variationer. Låt eleverna intervjua en äldre släkting eller bekant om minnen från folktro från förr i tiden. Diskutera i klassen vilka frågor man kan ställa.  Låt eleverna skriva ned intervjun och ta del av varandras intervjuer.

Nordiska väsen, Egerkrans, Johan, B Wahlströms 2013

Folktrons väsen: encyklopedi, Wall, Tora, Stolpe 2021

Lektion 64

Be dina elever surfa in på skogslektioner.se/elev/. De skriver in lektions-id 64 och startar lektionen direkt. Du kan också hålla lektionen i helklass via elevingången.
Gå till elevingången