Ett hus byggt av trä och bambu.
Lektion 83

Framtidens gröna hus

Hur vill du bo i framtiden? Kanske i ett hus vid en skog, med rådjur som grannar? Eller i en stad, i ett högt hus med utsikt? Materialet som ditt hus är byggt av behöver kunna stå emot regn, vind och kanske till och med en brand eller jordbävning.
I den här lektionen får du lära dig om hur arkitekter jobbar för att skapa framtidens hus.

Börja lektionen
Del 1

Hur jobbar arkitekten?

INTERVJU

Dags att få svar på några frågor.

Robert Schmitz, arkitekt.

Intervju med Robert Schmitz, arkitekt

 

Berätta om ditt jobb!

– Jag arbetar som arkitekt och ritar byggnader och hus. En typisk arbetsdag kan starta med ett morgonmöte där jag går igenom den senaste skissen tillsammans med en kund. Sedan kan det vara frågor om vilken färg det ska vara på huset i ett annat byggprojekt. Jag är med och beslutar allt som har med design att göra i våra byggprojektet, från idé till färdig byggnad.

Vilken bakgrund har du och vilken utbildning har du gått?

– Redan som barn gillade jag att rita och bygga saker. Ganska tidigt kom jag på att det var arkitekt jag ville bli när jag blev stor – utan att egentligen veta vad yrket innebar. Efter gymnasiet studerade jag arkitektur på Chalmers tekniska högskola och på University of Newcastle i Australien. Som arkitekt är det bra att vara nyfiken och att kunna tänka sig in i hur ett hus, som ännu inte är byggt, kommer att se ut på den plats där det ska byggas. Mitt jobb är som roligast när det färdiga resultatet blir bättre än vad de som beställde huset kunde ana. 

Hur kom du fram till att det var just innovativ konstruktion och design du skulle jobba med? 

– Byggbranschen, och framförallt byggnader, har stor påverkan på klimatet. Det är vår plikt som arkitekter att vara med och bidra till ett mer hållbart samhälle. Det innebär bland annat att bygga i trä, på ett klimatsmart sätt. Jag drivs av att förbättra klimatet med arkitektur som människor vill bo och leva i.

Trappor av trä inomhus.

Varför ska vi använda byggnadsmaterial från skogen till våra bostäder? 

– Trä är det enda förnyelsebara byggmaterial vi har idag. Träet lagrar koldioxid under hela byggnadens livstid. För varje träd vi hugger ner så planteras det nya som i sin tur hjälper till att minska växthusgaser i atmosfären. De nya träden som planteras kan användas av kommande generationer. På så sätt bidrar det den cirkulära ekonomin. Trä har också många andra egenskaper som gör det till ett hållbart byggmaterial. Trä är ett lätt material, vilket minskar antalet transporter och därmed avgaser.

Ni har skapat ett nytt kulturhus i Skellefteå, som är helt i trä. Berätta mer om det!

Trämodell av Sara kulturhus.

– Sara kulturhus ligger mitt i centrala Skellefteå. Projektet startade som en arkitekttävling som vi vann 2016. I huset samlas fem kulturverksamheter: stadsbibliotek, teater, museum och konstgalleri. Byggnaden rymmer även ett hotell och en stor hörsal för 1200 personer. Kulturhuset är uppfört helt i korslimmat trä och är 20 våningar högt. Det är en av världens högsta träbyggnader. Sara kulturhus är en förebild för hållbart byggande och har väckt stor uppmärksamhet runt hela världen.

Digital skiss av Sara kulturhus.

Vilka träslag jobbar ni med?

– Modern träbyggnadsteknik i Sverige utgörs till största delen av gran. Granen sågas till plank som sedan korslimmas ihop till stora träskivor. De korslimmade skivorna är formstabila och de kan tillverkas väldigt stora. De största skivorna vi har använt i Sara Kulturhus är 26 meter höga. De tillverkas direkt i fabriken och monteras med hjälp av en kran på byggplatsen.

Det verkar finnas en trend med naturmaterial och att bygga i trä. Varför tror du att det är så?

– Jag tror att det beror på en ökad miljömedvetenhet om hur vi bäst ska använda jordens resurser för att minimera klimatpåverkan. Naturmaterial kan återbrukas och åldras dessutom vackert.

Hur ser framtidens bostäder ut avseende material och design, tror du?

– Jag tror att trä fortsatt kommer att vara det främsta byggmaterialet. Utvecklingen inom området går jättefort. Inom en snar framtid kommer vi att kunna 3D printa bostäder i materialet cellulosa. Framtidens bostäder blir mer individuellt anpassade samtidigt som de blir enkla att bygga om eller återbruka till något annat. Sist men inte minst, de kommer att vara helt koldioxidneutrala. 

DISKUSSIONSFRÅGOR

Diskutera med en klasskompis!

  • Vad tror du att Robert menar med att byggbranschen har stor påverkan på klimatet?
  • På vilket sätt är trä ett hållbart material?
  • Vilken typ av material är huset som du bor i byggt av?
Del 2

Trä

LÄS

Dags att läsa! Läs texten och fundera på det du läser.

Trä är ett av de första material som människan började använda. Att bygga hus i trä har gjorts i tusentals år och än idag verkar människor trivas bra i trähus. Trä har många fördelar gentemot andra byggnadsmaterial. Det är ett hållbart material som är varmt att gå på, och enkelt att omarbeta om man vill skapa nya dörrhål eller sätta upp hyllor. 

Modernt flervåningshus byggt i trä.
Foto: Svenskt trä

Det går att använda många sorters verktyg för att bearbeta en träplanka och med modern digital teknik kan man finslipa detaljerna så att arkitekturen utvecklas. Trä kan ha olika egenskaper beroende på vilket träslag det är. Somliga träslag är hårda och starka, som ek eller ask. Andra är sega och böjliga, som björk. 

Virkeshög
Foto: Peter Wormstetter / Unsplash

Korslimmat trä

Korslimmat trä, eller KL-trä, började användas i Sverige under 1990-talet. Det består av tunna virkesplankor som limmats ihop liggandes åt olika håll, så att träfibrerna förstärker brädan. De korslimmade träskivorna behöver ha av minst tre skikt av hoplimmade brädor där skikten ligger i 90 grader mot varandra. Det ger ett starkt och miljövänligt byggmaterial som har lång livslängd. Med korslimmat trä går det att bygga höghus i trä som är både hållfasta och brandtåliga.

Att redan inne på fabriken kunna skapa färdiga fasader med hål för dörrar och fönster förkortar tiden det tar att konstruera hus. Även golv och innerväggar kan förproduceras på en fabrik som sedan levererar delarna i platta paket ut till byggplatsen. Korslimmat trä som fasad och stomme är betydligt mer brandsäkert än traditionellt trä. När yttersta lagret har brunnit bildas en yta av förkolnat trä. Den skyddar nästa lager, som brinner långsamt. Det ger längre tid att hinna släcka eller utrymma byggnaden.

Korslimmat trä
FÖRDJUPNINGSUPPGIFT
Del 3

Olika sätt att bygga hus

LÄS

Dags att läsa! Läs texten och fundera på det du läser.

Hus brukar byggas av de material som är vanligast förekommande på en plats. Att bygga i trä är vanligt på många platser i världen, men byggnadstekniken kan skilja sig åt. De länder som bygger mest trähus är Australien, Japan, Kanada, USA och norra delen av Europa. Det är både platsbyggda hus och hus som transporteras i byggsatser ut till tomten. Fördelen med byggsatser är att de kan bearbetas noggrant inne på fabriken och sedan sättas ihop snabbt på plats. I USA bygger man fortfarande mycket på plats för att få en gedigen och stabil konstruktion. I Japan bygger man oftast upp huset på plats kring pelare och reglar. Vid kusten och i mer fuktiga områden i kalla länder bygger man ofta hus av liggande stockar. Stockar som ligger suger inte upp fukt från marken lika lätt som stående. I många länder är bambu ett vanligt byggmaterial. Bambu växer fort och är lätt att hantera.

Rött trähus någonstans i Asien.
Timmerhus

Timmerhus

Att bygga hus av stockar som staplas omlott kallas timring. Den här byggnadstekniken har använts på många ställen i världen där tillgången på virke varit bra. I Sverige var timring det vanligaste sättet att bygga hus fram till 1800-talet. I Japan finns det än idag timmerhus bevarade från 700-talet.

Hus som är byggt med trä som armering.

Trä som armering

Trä kan användas som armering för att skapa en stabil konstruktion. Armeringen fungerar som ett skelett som hjälper till att hålla upp lera eller murbruk. Att blanda in organiskt material som kvistar, halm, eller djurspillning i bruket är ett bra sätt att skapa både stabilitet och isolering i väggarna.

Hus byggt av bambu.

Hus av bambu

I många asiatiska länder är tillgången på bambu god. Fördelen med att bygga hus i bambu är att det är ett lätt material att arbeta med. Det är enkelt att byta ut Ibland byggs hus i närheten av vatten på bambupålar så att huset klarar sig bättre vid översvämningar.

Vägg med fönster, byggd med höbalar.

Hus av halmbalar

Hus av halmbalar går både fort att konstruera, har god isolering och är förvånansvärt brandtåliga. Genom att pressa samman halmen hårt skapas balar som inte brinner särskilt bra.

Stavkyrka

Stavkyrkor

Stavkyrkor är byggda av trästolpar (stavar), och har spåntak. Kizji pogost är en känd rysk stavkyrka byggd på 1700-talet, annars brukar metoden ses som typisk för medeltida träbyggnadsteknik.

UPPGIFT

Dags att bli kreativ!

Skapa ett eget trähus, i skalenlig modell. Gör en ritning eller bygg en modell av insamlat (trä)material. Inspireras gärna av byggteknik på bilderna här ovanför.