Tjej som sitter vid ett tält i en skog.
Lektion 71

Allemansrätten: skogsäventyret

Vad är absolut förbjudet i skogen? Och vad är tillåtet? I den här lektionen får du lära dig hur en vandring med övernattning kan bli så bra som möjligt, med hänsyn till allemansrätten.

Börja lektionen
Del 1

Hur gör man egentligen i naturen?

Nora och Linnea ska vandra och övernatta själva i skogen. De har rätt bra koll på allemansrätten, tror de… Men vad säger skogsägaren?

FILM

Dags att se en film!

DISKUSSIONSFRÅGOR
  • När tror du att Nora och Linnea följde allemansrätten?
  • När tror du att de inte följde allemansrätten?
Del 2

Vad säger allemansrätten?

LÄS

Dags att läsa!

Allemansrätten är ingen lag, utan en mycket gammal samling rättigheter och skyldigheter. Sedan 1994 är den inskriven i vår grundlag. Allemansrätten ger oss frihet att vistas i skog och mark och berättar hur vi bäst visar hänsyn mot djur och natur, markägare och andra besökare. Till stor del handlar allemansrätten om att tänka efter. Allt är inte solklart, men med kunskap, ansvar och försiktighet som ledstjärnor blir vistelsen i naturen en bra upplevelse för alla. Allemansrätten gäller för alla som vistas i naturen i Sverige. 

Ett fågelbo.

Djurliv

Både tamdjur och vilda djur kan vara kul att iaktta på avstånd, men stör inte djuren. På våren när djuren har ungar är det extra viktigt att visa hänsyn och hålla avstånd för att inte stressa djuren. Om du har med dig en hund ska du se till att inte heller den stör djurlivet.

En kastrull över en eld i skogen.

Eldning

Allemansrätten ger oss rätt att elda i skog och mark. Om det varit dåligt med nederbörd, alltså regn eller snö, och är mycket torrt i marken, kan brandrisken vara så stor att länsstyrelsen eller kommunen utfärdar eldningsförbud.  Besökare i naturen har skyldighet att undersöka vad som gäller för tillfället. Aktuell information finns på Länsstyrelsens eller kommunens hemsida. Det är aldrig tillåtet att elda på klipphällar, för de kan spricka av värmen.

En toalettrulle som står ute i skogen.

Gå på toa

Ett talesätt är att “naturen kallar” när vi är nödiga. När du ska gå på toa i naturen ska du inte lämna spår efter dig. Gräv en liten grop med en pinne, se till att du får upp så mycket jord så att det går att täcka bajs och papper ordentligt. Att ha med sig en liten spade kan också vara en bra idé, för att lättare kunna gräva och täcka för. Du ska inte kissa och bajsa i vattendrag. Det kan vara någon som ska dricka vattnet eller det kan finnas en vattentäkt i närheten.

Röda trähus bakom en gärdsgård.

Privata tomter

Runt privata tomter finns en så kallad hemfridszon. Innanför zonen gäller inte allemansrätten och du som besökare måste därför visa respekt och hålla avstånd. Det är inte alltid tydligt var hemfridszonen börjar och slutar. Det kan saknas staket eller avgränsningar, så håll alltid lite avstånd när du närmar dig en privat tomt.

Närbild på en kossa i en hage.

Betesmarker

Du får gå över en betesmark men tänk på att om du öppnar en grind måste du också stänga den efter dig, så att tamboskap som kan finnas i hagen inte rymmer. Även om du inte ser några djur så ska du stänga grindar som du öppnar. Spring aldrig i hagar utan rör dig lugnt, kor är ofta väldigt nyfikna och kan börja jaga efter om du springer.

Liten planta.
Foto: Bengt Ek

Späda plantor

På hyggen kan det ofta finnas späda små träd som ska bli ny skog. Små plantor är ömtåliga och kan vara svåra att se, så var försiktig för att inte skada dem. Välj en väg runt om för att inte skada de nya små träden.

Ett tält vid en sjö i skogen.

Tälta

Det är tillåtet att tält en natt i naturen, men inte överallt. Du får inte tälta på betesmark där det går djur, på planteringar eller för nära privata tomter. Är ni fler än att ni ryms i två tält är det bättre att välja en camping eller en anvisad tältplats.

QUIZ

Dags för att se vad du har lärt dig!

Quiz

Fråga {{currentQuestion}} av {{questionCount}}

Vad handlar allemansrätten om?

Hur man visar hänsyn mot djur, natur, markägare och besökare.
Hur människor bäst överlever i skogen.
Beskrivningar av olika växter i naturen.
Det är en maträtt som alla gillar.

Rätt svar

Fel svar

Fråga {{currentQuestion}} av {{questionCount}}

Vad bör du göra om en nyfiken ko närmar sig?

Skrik så högt du kan.
Spring så snabbat du orkar.
Rör dig bara lugnt.
Lägg dig ner i fosterställning.

Rätt svar

Fel svar

Fråga {{currentQuestion}} av {{questionCount}}

Vad är en "hemfridszon"?

Området kring en privat tomt där allemansrätten inte gäller.
Området kring en privat tomt där allemansrätten gäller.
Ett skyddat boende.
En tältplats.

Rätt svar

Fel svar

Fråga {{currentQuestion}} av {{questionCount}}

Vilket av följande alternativ stämmer?

Du får tälta på privata tomter utan att fråga om lov.
Du får tälta på planteringar.
Du får tälta på betesmark där det går djur.
Du får tälta i skogen.

Rätt svar

Fel svar

Fråga {{currentQuestion}} av {{questionCount}}

Vilket av följande alternativ stämmer?

Allemansrätten gäller bara turister.
Du får inte "gå på toa" i naturen.
Du får aldrig elda i naturen.
Allemansrätten gäller alla människor som vistas i den svenska naturen.

Rätt svar

Fel svar

Ojdå, inte helt rätt

Du fick {{correct}} av {{questionCount}} rätt!

Grattis!

Du fick {{correct}} av {{questionCount}} rätt!

Del 3

Planera ett eget skogsäventyr!

UPPGIFT

Fundera och anteckna.

Nu är det din tur att planera en vandring med övernattning för dig och en kompis.

Med hjälp av bilden här nedanför ska du planera en vandring med övernattning. Använd frågorna som stöd när du planerar din vandring. 

  • Vad behöver ni ha med er?
  • Var kan ni gå, utan att strida mot allemansrätten?
  • Var kan vara en bra plats att sätta upp tältet?
  • Vad ska ni äta? (Tänk på att det ska bli så lite skräp kvar som möjligt, eftersom ni behöver bära med er skräpet hem.)
  • Hur sköter ni toabesök?
  • Vad ska ni tänka på för att värna djurliv och känsliga växer?

 

Illustration över brukad skog.
Illustration: Björn Lundqvist