Om Skogslektioner

Skogslektioner är ett läromedel från Skogen i Skolan. Här hittar du lektioner om skogens viktiga roll i en hållbar utveckling. Under ämnesövergripande teman behandlas allt från biologisk mångfald och skogens roll i Sveriges historia, till vår pågående omställning till ett fossilfritt samhälle. Lektionerna har koppling till Lgr 11 och de globala målen.

Skogslektioner omfattar 24 lektioner riktade till åk 4-6. Med detta läromedel kan även elever som inte har en skog runt knuten att skapa en relation till skogen och lära sig mer om dess roll i vårt samhälle. Vår ambition är att erbjuda lärare ett smidigt, enkelt och läroplanskopplat verktyg och elever en spännande lärupplevelse.

Så använder du Skogslektioner

Skogslektioner.se är utformat för att du som lärare enkelt ska kunna hitta det du behöver för att genomföra våra digitala lektioner. Varje lektion har ett nummer. Eleven når den lektion du valt genom att skriva in lektionens nummer i sökfältet på www.skogslektioner.se/elev.

För lärare

Klicka på teman för att enkelt nå en temaöversikt. Välj ett tema för att se vilka lektioner det rymmer och vilka skolämnen de är kopplade till. Varje lektion presenterar det du som lärare behöver veta för att kunna genomföra lektionen i din undervisning. Där finns också en länk till Elevingången så att du kan se vad eleven kommer att möta. Du kan välja att arbeta med en eller flera lektioner, i vilken ordning du vill.

För elever

Eleven når den valda lektionen genom att skriva in lektionens nummer i sökfältet på www.skogslektioner.se/elev. Lektionerna innehåller läsuppgifter, filmer, illustrationer, quiz, digitala övningar, diskussionsfrågor eller uppgifter att lösa tillsammans.

Skogen i Skolan

Sedan 1973 har Skogen i Skolan arbetat för att öka skolelevers kännedom om skogen
och dess många värden. Vi är en rikstäckande verksamhet och ett nationellt samarbete mellan skolan och Sveriges skogliga intressenter (myndighet, universitet, organisationer och näringsliv). Kansliet är placerat under den ideella Föreningen Skogen.

Skogen i Skolan arbetar för att barn och ungdomar ska få skapa sig en egen relation till skogen, och få en tydligare bild av dess roll i samhället. Vårt arbete bedrivs på skolans villkor och vi erbjuder gratis pedagogiskt material som är faktagranskat och kopplat till skolans kurs- och läroplaner (Lpfö 18 och Lgr 11).

Genom att möta skolorna lokalt har vi sedan starten visat lärare och elever hur skogen och utomhuspedagogiken kan hjälpa dem att nå målen i läroplanen. Samtidigt lär sig dagens unga vad skogen ger och vilka framtidsmöjligheter den erbjuder. Besök oss gärna på www.skogeniskolan.se