Teman
Skogslektioner är uppdelat i ämnesövergripande teman. Här kan du snabbt överblicka de ämneskopplingar som finns under respektive tema. Under varje tema hittar du ett antal lektioner. Du kan välja att jobba med en eller flera lektioner under samma tema och i vilken ordning du vill. Samarbeta gärna med en kollega kring ett valt tema, för att täcka fler skolämnen.