TEMA

Biologisk mångfald

Temat presenterar delar av den artrikedom som finns i den svenska skogen idag. Här förklaras vad biologisk mångfald är och varför det är viktigt att värna om denna.