Lektion 33

Skogen och sågverken

Åk 4-6 ca 40 min GE, HI

I den här lektionen får eleverna lära sig om hur skogen blev en viktig del i Sveriges industrialisering bland annat tack vare möjligheten att flotta timmer. Eleverna får möta några historiska begrepp och fundera över hur livet år 1850 skiljer sig från idag.

Syfte och mål

Att få inblick i skogens betydelse för industrialiseringen i Sverige.

Förberedelser och material

Förbered eventuellt att i helklass visa filmen om Emil som kör skogsmaskin.

Filmen om Emil

Om du som lärare vill ta reda på mer om svenskt skogsbruk inför lektionen så kan du titta på filmen som SLU har gjort.

Filmen om hållbart skogsbruk

Genomförande

Del 1 av lektionen består av en läsuppgift som eleverna läser på egen hand. Delen avslutas med ett quiz med frågor från texten som eleverna just läst.

Del 2 kopplar lektionen till nutid och eleverna får se en film om skogsmaskinsföraren Emil. En valmöjlighet är att titta på filmen om Emil tillsammans i helklass.

Del 3 består av ett par frågor som med fördel diskuteras i helklass. Ifall du vill skriva ut frågorna finns de som PDF nedan.

Visa koppling till läroplan och globala mål

Koppling till LGR 11

Geografi

Centralt innehåll åk 4 – 6:

  • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till.

Förmågor som tränas:

  • Utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen.
  • Göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker.

Historia

Centralt innehåll år 4 – 6:

  • Ökat utbyte och jordbrukets omvandling, cirka 1700–1850.
  • Den stora folkökningen samt dess orsaker och konsekvenser för olika människor och grupper.

Förmågor som tränas:

  • Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.

Globala målen

Förslag på variation och fördjupning

Förslag på utomhusövning

Blir det nya träd av ollon och nötter?

I den här övningen får eleverna lära sig vad som gäller när man plockar ekollon och nötter, samt hur man planterar dom.

Blir det nya träd av ollon och nötter?

 

Visa nedladdningsbart material

Diskussionsfrågor

Lektion 33

Be dina elever surfa in på skogslektioner.se/elev/. De skriver in lektions-id 33 och startar lektionen direkt. Du kan också hålla lektionen i helklass via elevingången.