TEMA

Produkter från skogen

Vi människor har alltid använt det vi hittat i naturen för att lösa problem och skapa nya produkter och material som förbättrar vår tillvaro. För en hållbar utveckling behöver vi även tänka på kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Därför behöver vi förnyelsebara material, och energisparande produkter. I detta tema presenteras hur skogen kan användas för att uppnå detta.