TEMA

Skogarna i världen

Temat ger ett globalt perspektiv på skogens roll i en hållbar utveckling. Hur är vi beroende av varandra på denna jord? Vilken variation av skogar finns på jorden och vilken betydelse har de - i sin närmiljö och globalt?