TEMA

Skogen och klimatet

Temat ger grundläggande kunskap om skogens viktiga roll i förhållande till klimatet och dess förändringar. Här presenteras hur förutsättningarna ser ut i Sverige, våra klimatzoner med olika skogstyper.