TEMA

Upplevelser i skogen

Att skogen har en stor betydelse för människors hälsa och rekreation blir allt mer uppenbart. Detta tema handlar om skogens sociala värden. Målet med lektionerna är att så många av elevens sinnen som möjligt ska aktiveras. Lektionerna ger också en historisk inblick i hur människan vistats i och upplevt skogen. Du kan välja att göra en eller flera lektioner, i vilken ordning du vill.