Till lärarinstruktion
Lektion 62

Bli en skogsdetektiv

ca 60-120 min BI, BL, GE

”Man känner sig helt ensam i skogen, men ändå inte, för att djuren är där” säger Olivia, 10 år, när hon är ute och jagar. För henne gäller det att ha ögonen öppna för att hitta spår efter djur. I skogen finns det mycket spännande att upptäcka. När du vet vad du ska leta efter kan du gå på jakt efter skogens mysterier och bli en mästerlig skogsdetektiv!

Del 1

Lär dig att avläsa naturen

LÄS

Dags att läsa! Läs texten och fundera på det du läser. Fråga gärna någon annan om hjälp eller hjälp dina klasskamrater.

För människor i alla tider har det varit livsviktigt att kunna avläsa naturen.
Allt ifrån att lära sig tecken för att lista ut var jorden är som bördigast att odla, till att med naturens hjälp kunna skilja på väderstrecken och på så sätt hitta hem. I dag har vi mobiltelefoner som kan hjälpa oss hem om vi gått vilse och allt färre vet hur man läser av naturen. Ändå är vi lika beroende av skogen. Den renar luften och vattnet, den ger byggnadsmaterial till boplatser för oss och för en massa andra djur. Här kommer en lista som gör att du kan läsa av naturen – och bli en äkta skogsdetektiv!

Årsringar på träd

Årsringar säger mer än åldern

Träden har årsringar och genom att räkna dem kan man lista ut hur gammalt trädet är. Men årsringarna säger mer än så! Om du ser att årsringarna är breda har trädet växt snabbt det året. Smala årsringar däremot så har trädet vuxit långsamt – kanske var det en riktig kall eller torr sommar? För tall och gran är täta årsringar ett tecken på hårt och bra virke. Men för en del lövträd är det precis tvärtom ju snabbare dom växer desto hårdare virke!

Foto: Arpingstone / Public domain
Äpplen på äppelträdsgren

Ett skogsäpple

Ett äppelträd i skogen? Då är det dags att spana runt omkring. Chansen är stor att du står nära en gammal husgrund. Fruktträd kan bli över hundra år gamla och stå kvar som en påminnelse att en gång bodde det folk här.

Foto: Marina Khrapova / Unsplash
Tallbark

Skrovlig gamling

Titta noga på barken på tallen så kan du lista ut om den är gammal eller ung. Yngre tallar har platt bark som kallas glansbark. Medan tallar som är äldre än 100 – 250 år får så kallad skorpbark. Vissa tycker den liknar stora pansarblock. Den är så tjock att tallen kan överleva skogsbränder! Gäller även ek och björk.

Foto: Elin Fries
Enbuske

Inga ensliga platser

Om du ser en lite större enbuske ute i skogen, skvallrar det om att det tidigare varit en öppen plats, med få träd. Kanske en kohage eller blomsteräng? Enen kan nämligen bara växa upp om den får mycket ljus runt om sig.

Foto: Elin Fries
Brandskadad tall,

Sotiga brandrester

Skogsbränder har funnits naturligt i alla tider och träden har anpassat sig för det. Tallen är ett träd som är en mästare på att överleva bränder! På vissa tallar kan du se hur stammen är sotad längst med. Då vet du att skogen brunnit en gång i tiden. De här brännmärkena kallas brandljud.

Foto: Forest Service Northern Region from Missoula, MT, USA / Public domain
Midsommarblomster

Näringsrika blommor

Har du sett midsommarblomster eller brännässlor ute i skogen? Då vet du att du går på näringsrik jord. Midsommarblomster och brännässlor trivs nämligen bara där det finns gott om näring.

Foto: Corina Selberg / Pixabay
Vridet träd

Vridna ungdomar?

Nästan alla träd vrider sig. Träd med barr brukar dessutom först vrida sig åt ena hållet för att sedan börja vrida sig åt andra hållet. Det beror på att olika väderförhållanden påverkar hur träden växer. Träd strävar efter att få så mycket solljus som möjligt och kan sträcka sig efter solen. Stark blåst påverkar också hur träd växer.

Foto: Michael Gaida / Pixabay
Bävergnag

Skogens mästerarkitekt

Nämen, ett bävergnag. Bävern är en riktigt flitig byggare och till det föredrar den lövträd, gärna asp. Om det flyttar in en bäver i ett vattendrag kommer du inom ett par år se ett helt förändrat landskap – den fäller träd – skapar dammar och kanske små översvämningar. Många andra djur gynnas av bäverns framfart. Djur som påverkar sin miljö så här mycket kallas av biologer för ekosystemingenjörer.

Foto: Elin Fries
Stolpe

Käpprätt åt skogen

Stolpar eller käppar i skogen kan verka märkligt. Men om du ser dem betyder det förmodligen att du står mellan två skogsfastigheter. I Sverige ägs nästan all skog av antingen skogsbolag, privata skogsägare eller staten. För att hålla koll på ”tomtgränsen” används ofta käppar eller stolpar. Nästa gång du är i ett naturreservat, kan du spana efter dom vita stjärnorna som markerar gränsen.

Foto: Elin Fries
Jättegryta

Isens spår

Den senaste istiden började för drygt
120 000 år sedan. Då låg en stor ismassa över Sverige. På sina håll var isen nära 3 000 meter tjock. Trots att det var länge sedan kan du fortfarande se spår av isen. När isen smälte hände det att stenar blev fångade i en grop i botten på älvarna som bildades av smältvatten. Stenarna snurrade runt runt av vattenströmmen och bildade stora hål i berget. Tidigare trodde man att groparna användes av jättar för att koka mat, därför kallas de för jättegrytor.

Foto: Entheta / CC BY-SA
Myrstack

Myrstack i söderläge

Så fort vårsolen börjar värma vaknar myrstackarna till. Myrstackarna är nästan alltid placerade söder om de närmsta träden. Så om du undrar var söderut är – kika på myrstackarna!

Foto: Ratfink1973 / Pixabay
PARA IHOP-ÖVNING

Dags för att testa vad du har lärt dig!

Para ihop rätt bild med rätt beskrivning.

Para ihop-övningen går inte att genomföra från en mobil. Prova gärna från en dator eller padda istället

Ser du detta skvallrar det om att platsen tidigare varit en öppen plats med få träd.
Ser du detta kan betyda att det finns en gammal husgrund i närheten.
Ser du detta finns det kanske en bäver i närheten.
Ser du detta talar det om att du står på näringsrik jord.

Ojdå, inte helt rätt

Försök igen

Grattis!

Del 2

Trädens olika superanpassningar

LÄS

Dags att läsa! Läs texten och fundera på det du läser. Fråga gärna någon annan om hjälp eller hjälp dina klasskamrater.

I Sverige är tall, gran och björk de vanligaste träden. Mest finns det av tall och gran. De är barrträd och speciellt anpassade för att klara kalla vintrar. En viktig anpassning som barrträden har är att de inte fäller sina barr på vintern. På så sätt kan de ta del av solljuset hela långa vintern, även när det är kallt.

Varje träd har sin speciella anpassning till miljön det lever i. Kaktusar har till exempel flera fiffiga anpassningar för varma och torra miljöer. Nu kikar vi närmare på några av de anpassningar som tall och gran har.

Ett ensamt träd på en klippa
Foto: Nicholas Selman / Unsplash

Tåliga tallar

Har du någonsin klättrat runt på klippor och plötsligt sett hur ett litet träd mot alla odds har lyckats växa i en klippskreva? Med största sannolikhet är det en skogens tuffing – tallen. Den här fantastiska överlevaren behöver knappt något vatten alls och äldre tallar överlever ofta skogsbränder. Genom att studera hur granen och tallen ser ut får du ledtrådar till varför tallen är så mycket bättre på att klara av skogsbränder jämfört med granen. Tallens krona sitter högt upp, medan granens grenar är nära marken vilket gör det enklare för branden att sprida sig upp till toppen. Tallen har också tjock bark och om de får brandskador läker dessa ofta med hjälp av kåda.

Tallen kan klara av torka och växa på hällmarker och sandiga jordar utan problem. Det beror bland annat på att den har en så kallad pålrot, vilket betyder att den har en eller flera grövre stabiliserande rötter som växer rakt nedåt under stubben. Tallen samarbetar med  små svampar Svamparna hjälper trädet att ta upp näringsämnen och vatten och får i utbyte socker.

Gran i snö
Foto: Seoyeon Choi / Unsplash

Mörka granskogar

Testa att hälla snö på en kon, vad händer? Jo, snön faller av. Samma sak gäller för granen. Den är konformad, vilket gör att snö lättare glider av. Med en tjock bark och elastiska grenar kan granen klara av allt från köldknäppar till kraftiga snöfall. Granen trivs visserligen inte lika bra som tallen på torra marker – men annars klarar den av att växa nästan överallt. Granen har också en annan specialegenskap: den klarar av att växa trots att det är skuggigt. En mörk granskog kanske du har gått i?

QUIZ

Dags för att testa vad du har lärt dig!

Fråga {{currentQuestion}} av {{questionCount}}

Vilket av följande påståenden passar INTE in på tallen?

Tallen brukar kallas för "Skogens tuffing".
Äldre tallar överlever ofta skogsbränder.
Tallen samarbetar med små svampar som den får socker av.
Tallens krona sitter så högt upp vilket gör att den klarar sig väldigt dåligt under skogsbränder.

Fråga {{currentQuestion}} av {{questionCount}}

Vilket av följande påståenden passar INTE in på granen?

Granen behöver mycket snö på sina grenar för att kunna växa.
Granar klarar av både kraftigt snöfall och köldknäppar.
Granen klarar av att växa trots att den inte får så mycket ljus.
Granen klarar sig inte lika bra som tallen i torra marker.

Fråga {{currentQuestion}} av {{questionCount}}

Vilket av följande träd tillhör inte de vanligaste träden i Sverige?

Tall
Ek
Gran
Björk

Ojdå, inte helt rätt

Du fick {{correct}} av {{questionCount}} rätt!

Grattis!

Du fick {{correct}} av {{questionCount}} rätt!

Rätt svar

Fel svar

Del 3

Vad gömmer sig mer i skogen?

Ju mer utlämnad människan har varit åt naturen, desto viktigare har det varit att kunna läsa av den.
Människor som ofta färdas genom djungeln känner igen en speciell sorts lianer, som innehåller färskt dricksvatten, den är känd som en riktig livräddare om man går vilse.
Från skogen, och framförallt regnskogen, har människan även hittat många mediciner som vi använder i dag. Eftersom människan inte har forskat på allt som finns i regnskogen är det mycket möjligt att det finns fler oupptäckta mediciner. Vem vet vilka egenskaper växterna i skogen kan ha?

UPPGIFT

Dags att rita och skriva!

Skapa en plansch om en oupptäckt växt du skulle vilja hitta.

 

  • Var hittar du den?
  • Hur ser växten ut? Rita!
  • Vad har den för egenskaper?
  • Hur kommer växten att hjälpa människor?