Till lärarinstruktion
Lektion 64

Väsen från skogen

ca 60-90 min BL, FY, SV

Du går längs med en slingrande skogsstig och granarna sluter sig
runt om den. Gräset är fuktigt. Det börjar bli mörkt men längre fram ser du en glänta. Vad är det för något som rör sig där borta?
Du kisar. Skira dimslöjor dansar runt i gläntan – är det älvor?

 

I den här lektionen ska du få lära dig om olika väsen från skogen och hur folktro varit ett sätt för människor att förklara naturfenomen eller svårbegripliga händelser.

Del 1

Folktro

LÄS

Dags att läsa! Läs texten och fundera på det du läser. Fråga gärna någon annan om hjälp eller hjälp dina klasskamrater.

Genom alla tider har människor använt sin fantasi för att förklara sådant som kan vara svårt att förstå sig på.  Ett väderfenomen,  en känsla av att vara iakttagen, eller varför någon plötsligt blev sjuk. Ofta skylldes dessa händelser på varelser eller väsen som människor berättade för varandra om.
Det kallas folktro.

Inom den nordiska folktron finns en mängd olika väsen. De har gått under många namn och tagit sig många former. De flesta kan du inte se (om de inte bestämmer sig för att visa sig) men kanske kan du hitta spår efter dem?  De flesta väsen är vare sig rakt igenom onda eller goda, men de kan vara lika nyckfulla som naturen.

Att berätta historier om väsen för varandra har både fungerat som underhållning men också som varning för faror eller påminnelse om viktiga saker. Nu ska du få läsa om några olika väsen som människor trott på. Ingen har kunnat visa att de här figurerna finns på riktigt. Å andra sidan har ingen heller kunnat visa att de inte finns… Du väljer själv vad du vill tro!

Målning av John Bauer, troll som pratar med pojke

Troll

I södra och mellersta Sverige var risken störst att råka ut för troll. Men trollen hade inte mycket gemensamt med de troll vi föreställer oss idag. Till exempel var svansen inte vanlig. Inte heller var dåtidens troll fula. Ofta var de osynliga eller förvandlade sig till något djur. Man kunde skydda sig mot trollen genom att ha stålföremål på sig. Om trollen blev arga kunde de stjäla husdjur, eller ännu värre röva bort spädbarn och istället lägga dit en trollunge. Så kallade bortbytingar kunde förklara att barn inte växte normalt.

Kunde förklara: varför vissa barn är annorlunda (bortbytingar) eller varför någon försvinner (bergtagen) samt varna för främlingar.

Målning av John Bauer / Public Domain
Målning av ängsälvor som dansar i ring

Älvor

En älva är ett naturväsen som dansar över ängar och öppna marker eller i skogen. Hur älvor ser ut råder det delade meningar om. I dag brukar älvor tecknas som väna, vitklädde flickor. Men i den gamla folktron var de vare sig snälla och ljuvliga – de kunde bland annat ge människor sjukdomar. Ett bevis för att älvorna fanns menade man var de cirkelformade ringar där gräset såg annorlunda ut. I dag vet vi att dessa ringar beror på sämre gräsväxt orsakad av svampar som växer i ringar, eller av rådjur som cirklat runt i brunsttiden.

Kunde förklara: naturfenomen, varför människor blev sjuka.

Målning av Nils_Blommér_1850, "Ängsälvor" / Public Domain
Målningen

Jätte

Att jättar funnits har man trott på länge, det fanns ju flera saker i naturen som ”bevisade” det, finslipade grytor i berget som de måste ha lagat mat i, märken på berghällarna som liknande väldiga fotspår, offeraltaren av sten (i själva verket gamla forngravar). Sägner om jättar som velat förstöra socknens kyrka är vanliga i hela landet. Jättarna sades slunga väldiga stenblock men träffade aldrig. Antingen för att trollen var klumpiga eller för att det fanns en avvärjande kraft i kyrkan. I dag vet vi att de stora flyttblocken är spår från inlandsisen.

Kunde förklara: spår från inlandsisen, naturfenomen.

Målning av Francisco de Goya, "Kolossen" / Public Domain
Bild av Theodor Kittelsen

Skogsrå

Om du hörde ett klingande, gäckande skratt när du var ute i skogen gällde det att se upp! Det kunde nämligen vara skogsrået som var i farten. Men skrattet är också misstänkt likt en spillkråka. Oftast gav skogsrået sig till känna för män som varit ute i skogen en längre tid. Hon var mycket vacker och med sitt utseende och skratt lockade hon männen allt djupare in i skogen och fick dem att gå vilse. Skogsrå betyder en varelse som råder över skogen och dess rikedomar och hon kunde därför både ge och ta jaktlycka. Hon skyddar skogens djur och växter och folk som tog för mycket från skogen kunde väcka hennes vrede.

Kunde förklara: hur jakten gick, varför folk gått vilse och påminner om att ha respekt för skogens växter och djur.

Bild av Theodor Kittelsen, "Huldra" / Public Domain
En målning av näcken

Näcken

Vatten kan vara förknippat med många faror, särskilt för någon som inte kan simma. Berättelser om Näcken – en naken man, som trollband människor med sitt vackra fiolspel och lurade ner dem under ytan – kunde hjälpa till att hålla folk på säkert avstånd till vattendrag och sjöar, så att de inte riskerade att drunkna.

Kunde förklara och varna för drunkningsolyckor och andra faror förknippade med vatten.

Tavlan "Näcken" av Ernst Josephson / Public Domain
Teckning av tomte vid en häst i ett stall.

Vättar

Skygga och vresiga gråklädda små typer som bor under jorden – så har vättarna beskrivits. Det gällde att hålla sig väl med vättarna. De kunde ställa till oreda om de blev uppretade, och dra sjukdom eller allmän otur över dem de inte gillade. Vättarna kunde ibland visa sig i skepnad av något litet djur, som en ekorre eller padda, och de kunde även göra sig osynliga. Vättar som behandlades väl kunde belöna en med guld eller ädelstenar.

Kunde förklara: jordbävning och andra oväntade naturfenomen. Att någons välstånd förändrades eller allmän tur eller otur.

Bild: Johan Thomas Lundbye (1818-1848) Andreas Flinch (1813-1878) / Public domain
DISKUSSIONSFRÅGOR

Diskutera frågorna med dina klasskompisar.

 • Tror du att alla människor trodde på väsen förr i tiden?
 • Många historier om väsen handlar om vad man ska akta sig för – eller vad som är rätt och fel. Vad tycker du om de reglerna?
 • Hur gör vi nu för tiden för att komma ihåg vad vi ska akta oss för eller minnas vad vi anser är rätt och fel?
 • När kristendomen växte sig starkare i Sverige sa präster till folk att de inte längre fick tillbe väsen. Hur tror du det påverkade tron på väsen?

 

Del 2

Det var en gång...

UPPGIFT

Dags att skriva och skapa!

Nu ska du själv få använda din fantasi och skapa ett sagoväsen från skogen. Använd frågorna nedan som stöd:

 • Vad kallas varelsen?
 • Var i skogen bor varelsen?
 • Hur ser den ut?
 • Vad äter den?
 • Hur låter den?
 • Hur luktar den?
 • Är den farlig eller snäll mot människor? Varför?
 • Är den farlig eller snäll mot djur? Varför?
 • Vad har den här varelsen för budskap till människorna?

Du kan välja att skriva en beskrivande text eller en sagoberättelse.
När du har skrivit klart ska du även rita din varelse, eller skapa den på något annat sätt.

Lycka till!

Om du vill kan du besöka vår VR-skog för att hitta inspiration. Om du använder VR-glasögon så behöver du gå in på filmen via Youtube-appen på en mobil, men filmerna går också att titta på med dator eller surfplatta.

 

Om du använder VR-glasögon: Bokskog, Söderåsens nationalpark

Om du använder VR-glasögon: Tyresta natonalpark